Анимирано рекламно видео за Swissavto

Description

В процеса на работа за Swissavto целият екип се стремеше към създаването на лесно разпознаваем бранд, платформа за покупко-продажба на автомобили, към който хората имат доверие.

Чрез създаването на поредица от анимирани видеа, задачата бе да се представи улеснения процес, както и качеството на предлаганите услуги на крайния потребител.

Текста, както и действията в сцените бяха задачите, които изпълних, за да се стигне до крайният резлутат!

Info