Akcet

Akcet
Description

AKCET е българска счетоводна компания, която осъществява дейността си в Холандия. Нейният изпълнителен директор – Али Юсуф реши, че желае нов фирмен уеб сайт, който да е мултиезичен (в случая има избор между български и английски език), лесен за използване от страна на потребителите, както и лесен за бъдещо администриране.

Крайният резлутат е уеб сайт, изграден от нулата, чийто дизайн съгласувах заедно с г-н Юсуф. Използваните технологии са HTML5, CSS3 и Java Script.

Няколко месеца след завършването на този проект, последва втори – Fakturi.nl, Също както първия, и този проект бе завършен успешно и продължава да носи желаните резлутати на AKCET.

Info